logrorate

From dbaddorf, 2 Months ago, written in Plain Text, viewed 3 times.
URL https://pastebin.freepbx.org/view/2b1d41bd Embed
Download Paste or View Raw
 1.  
 2. [root@freepbx ~]# ls -l /var/log/asterisk/full*
 3. -rw-r----- 1 asterisk asterisk  4063557 Oct 26 08:01 /var/log/asterisk/full
 4. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 87047192 Oct 25 16:07 /var/log/asterisk/full.1
 5. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 73806719 Oct 19 13:36 /var/log/asterisk/full.2
 6. -rw-r----- 1 asterisk asterisk  7112689 Oct  8 03:22 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1008
 7. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 24702273 Oct  9 03:25 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1009
 8. -rw-r----- 1 asterisk asterisk   599871 Oct 10 03:20 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1010
 9. -rw-r----- 1 asterisk asterisk   348038 Oct 11 03:24 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1011
 10. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 16249144 Oct 12 03:28 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1012
 11. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 18314454 Oct 13 03:07 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1013
 12. -rw-r----- 1 asterisk asterisk 20116047 Oct 14 03:32 /var/log/asterisk/full-2021                                                       1014
 13. [root@freepbx ~]#  ls -lsrt /var/log/
 14. total 28368
 15.    0 drwxr-xr-x. 2 chrony   chrony         6 Aug  8  2019 chrony
 16.    0 drwxr-xr-x. 2 ntp      ntp            6 Jun 23  2020 ntpstats
 17.    4 -rw-r--r--. 1 root     root         193 Jun 10 11:25 grubby_prune_debug
 18.    0 drwxr-x---. 2 mysql    mysql         25 Jun 10 11:26 mariadb
 19.    0 drwx------. 3 radiusd  radiusd       21 Jun 10 11:26 radius
 20.   16 -rw-------. 1 root     root       63744 Jun 10 11:28 tallylog
 21.    0 drwxr-xr-x. 4 root     root          36 Jun 10 11:30 pbx
 22.   20 -rw-r--r--. 1 root     root       17550 Jun 10 11:30 freepbx_rpm_install.log
 23.    4 -rw-r--r--. 1 root     root        3096 Jun 10 11:35 install.set
 24.    0 drwxr-xr-x. 2 root     root         288 Jun 10 11:35 anaconda
 25.    0 drwxr-xr-x. 2 root     root           6 Jun 10 11:35 rhsm
 26.    0 drwxr-xr-x. 2 root     root          23 Jun 10 15:38 tuned
 27.   16 -rw-------  1 root     root       13485 Jun 10 23:30 boot.log-20210611
 28.   56 ---x-wx--T  1 root     root       56999 Jun 17 13:03 fail2ban.log-20210618
 29.   24 -rw-------  1 root     root       21622 Jun 18 03:44 boot.log-20210618
 30.    4 -rw-r--r--  1 root     root        1808 Jul 12 13:57 wpa_supplicant.log-20211007
 31.    4 -rw-------  1 root     root         182 Jul 12 13:57 yum.log-20211007
 32.   32 -rw-------  1 root     root       32467 Jul 14 01:00 fail2ban.log-20210714
 33.   36 -rw-------  1 root     root       32780 Jul 18 01:00 fail2ban.log-20210718
 34.   36 -rw-------  1 root     root       33304 Jul 22 01:00 fail2ban.log-20210722
 35.   36 -rw-------  1 root     root       33653 Jul 26 01:00 fail2ban.log-20210726
 36.   36 -rw-------  1 root     root       34123 Jul 30 01:00 fail2ban.log-20210730
 37.   28 -rw-------  1 root     root       26746 Oct  5 00:50 fail2ban.log-20211007
 38.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct  7 11:51 yum.log
 39.    4 -rw-------  1 root     root         452 Oct  7 12:20 wpa_supplicant.log-20211025
 40.    4 -rw-r--r--  1 root     root         726 Oct  7 12:20 vega_bridge.log
 41.    4 -rw-------  1 root     utmp         384 Oct  7 12:20 btmp-20211025
 42.    4 ---x-wx--T  1 root     root        1310 Oct  7 12:21 fail2ban.log-20211025
 43.    4 -rw-r--r--  1 root     root         121 Oct  7 12:21 vega_module_hook.log
 44.   12 -rw-------  1 root     root       10764 Oct  7 12:31 boot.log-20211007
 45.    0 -rw-------  2 root     root           0 Oct  7 12:31 boot.log
 46.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 11 03:24 spooler-20211012
 47.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 11 03:24 secure-20211012
 48.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 11 03:24 vsftpd.log-20211012
 49.   28 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   26762 Oct 12 01:00 maillog-20211012
 50.   72 -rw-------  1 root     root       73026 Oct 12 03:28 messages-20211012
 51.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 12 03:28 spooler-20211013
 52.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 12 03:28 secure-20211013
 53. 1732 -rw-------  1 root     root     1772104 Oct 12 03:28 cron-20211012
 54.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 12 03:28 vsftpd.log-20211013
 55.   28 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   25937 Oct 13 01:00 maillog-20211013
 56. 1704 -rw-------  1 root     root     1742669 Oct 13 03:07 cron-20211013
 57.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 13 03:07 spooler-20211014
 58.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 13 03:07 secure-20211014
 59.   76 -rw-------  1 root     root       77351 Oct 13 03:07 messages-20211013
 60.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 13 03:07 vsftpd.log-20211014
 61.   20 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   19300 Oct 14 01:00 maillog-20211014
 62. 1748 -rw-------  1 root     root     1787368 Oct 14 03:32 cron-20211014
 63.   80 -rw-------  1 root     root       78671 Oct 14 03:32 messages-20211014
 64.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 14 03:32 spooler-20211015
 65.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 14 03:32 secure-20211015
 66.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 14 03:32 vsftpd.log-20211015
 67.   40 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   37253 Oct 15 01:00 maillog-20211015
 68. 1772 -rw-------  1 root     root     1813613 Oct 15 03:25 cron-20211015
 69.   88 -rw-------  1 root     root       89288 Oct 15 03:25 messages-20211015
 70.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 15 03:25 spooler-20211016
 71.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 15 03:25 secure-20211016
 72.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 15 03:25 vsftpd.log-20211016
 73.   16 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   16122 Oct 16 01:00 maillog-20211016
 74. 1700 -rw-------  1 root     root     1739474 Oct 16 03:20 cron-20211016
 75.   76 -rw-------  1 root     root       74348 Oct 16 03:20 messages-20211016
 76.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 16 03:20 secure-20211017
 77.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 16 03:20 spooler-20211017
 78.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 16 03:20 vsftpd.log-20211017
 79.    8 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk    7992 Oct 17 01:00 maillog-20211017
 80. 1748 -rw-------  1 root     root     1789619 Oct 17 03:50 cron-20211017
 81.   84 -rw-------  1 root     root       82676 Oct 17 03:50 messages-20211017
 82.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 17 03:50 spooler-20211018
 83.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 17 03:50 secure-20211018
 84.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 17 03:50 vsftpd.log-20211018
 85.    4 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk    1223 Oct 18 01:00 maillog-20211018
 86. 1660 -rw-------  1 root     root     1698330 Oct 18 03:10 cron-20211018
 87.   72 -rw-------  1 root     root       70990 Oct 18 03:10 messages-20211018
 88.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 18 03:10 spooler-20211019
 89.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 18 03:10 secure-20211019
 90.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 18 03:10 vsftpd.log-20211019
 91.   28 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   28136 Oct 19 01:00 maillog-20211019
 92. 1768 -rw-------  1 root     root     1807157 Oct 19 03:48 cron-20211019
 93.   64 -rw-------  1 root     root       63111 Oct 19 03:48 messages-20211019
 94.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 19 03:48 spooler-20211020
 95.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 19 03:48 vsftpd.log-20211020
 96.    4 -rw-------  1 root     root         471 Oct 19 17:26 secure-20211020
 97.   28 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   25859 Oct 20 01:00 maillog-20211020
 98. 1708 -rw-------  1 root     root     1745127 Oct 20 03:47 cron-20211020
 99.  240 -rw-------  1 root     root      244773 Oct 20 03:47 messages-20211020
 100.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 20 03:47 spooler-20211021
 101.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 20 03:47 vsftpd.log-20211021
 102.    4 -rw-------  1 root     root         662 Oct 20 14:20 secure-20211021
 103.   24 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   22504 Oct 21 01:00 maillog-20211021
 104. 1740 -rw-------  1 root     root     1778948 Oct 21 03:48 cron-20211021
 105.   80 -rw-------  1 root     root       79413 Oct 21 03:48 messages-20211021
 106.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 21 03:48 spooler-20211022
 107.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 21 03:48 secure-20211022
 108.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 21 03:48 vsftpd.log-20211022
 109.   24 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   23131 Oct 22 01:00 maillog-20211022
 110.   76 -rw-------  1 root     root       76369 Oct 22 03:37 messages-20211022
 111.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 22 03:37 spooler-20211023
 112.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 22 03:37 secure-20211023
 113. 1700 -rw-------  1 root     root     1740659 Oct 22 03:37 cron-20211022
 114.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 22 03:37 vsftpd.log-20211023
 115.   20 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   18068 Oct 23 01:00 maillog-20211023
 116. 1676 -rw-------  1 root     root     1713406 Oct 23 03:18 cron-20211023
 117.  148 -rw-------  1 root     root      151051 Oct 23 03:18 messages-20211023
 118.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 23 03:18 spooler-20211024
 119.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 23 03:18 secure-20211024
 120.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 23 03:18 vsftpd.log-20211024
 121.    8 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk    5376 Oct 24 01:00 maillog-20211024
 122. 1724 -rw-------  1 root     root     1764519 Oct 24 03:34 cron-20211024
 123.   76 -rw-------  1 root     root       74298 Oct 24 03:34 messages-20211024
 124.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 24 03:34 spooler-20211025
 125.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 24 03:34 secure-20211025
 126.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 24 03:34 vsftpd.log-20211025
 127.    4 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk    3888 Oct 25 01:00 maillog-20211025
 128. 1684 -rw-------  1 root     root     1722505 Oct 25 03:12 cron-20211025
 129.   80 -rw-------  1 root     root       79467 Oct 25 03:12 messages-20211025
 130.    8 drwx------. 2 asterisk asterisk    4096 Oct 25 03:12 httpd
 131.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 25 03:12 spooler
 132.    0 ---x-wx---  1 root     root           0 Oct 25 03:12 vsftpd.log
 133.    8 -rw-rw-r--  1 root     utmp        5760 Oct 25 08:17 wtmp-20211025
 134.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 25 08:20 fail2ban.log
 135.    4 drwxr-x---. 2 mongodb  root        4096 Oct 25 08:20 mongodb
 136.    4 drwxr-x---. 2 redis    redis       4096 Oct 25 08:20 redis
 137.    0 -rw-------  1 root     root           0 Oct 25 08:20 wpa_supplicant.log
 138.    0 -rw-------  1 root     utmp           0 Oct 25 08:20 btmp
 139.    0 drwx------. 2 root     root          99 Oct 25 19:51 audit
 140.    4 drwxr-xr-x. 2 root     root        4096 Oct 26 00:00 sa
 141.   20 drwxrwxr-x. 4 asterisk asterisk   16384 Oct 26 01:00 asterisk
 142.   28 -rw-r--r--  1 asterisk asterisk   25224 Oct 26 08:01 maillog
 143.    4 -rw-rw-r--  1 root     utmp        3840 Oct 26 08:01 wtmp
 144.  136 -rw-------  1 root     root      137631 Oct 26 08:01 messages
 145.   40 -rw-r--r--. 1 root     root      290832 Oct 26 08:01 lastlog
 146.    4 -rw-------  1 root     root        3326 Oct 26 08:01 secure
 147. 2060 -rw-------  1 root     root     2109214 Oct 26 08:03 cron
 148. [root@freepbx ~]# cat /var/lib/logrotate/status
 149. cat: /var/lib/logrotate/status: No such file or directory
 150. [root@freepbx ~]# cat /var/lib/logrotate/logrotate.status
 151. [root@freepbx ~]#
 152.  

Reply to "logrorate"

Here you can reply to the paste above